Davaindia Generic Pharmacy In Ratanlal Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh